Utfordringen
I Norge er vi svært heldige når det kommer til turområder, som gjør det svært enkelt for hundeeiere å ta med hunden sin på flotte turer. I andre land hvor byene er mye større, er det ikke alltid like enkelt å finne et sted hvor hunden kan løpe fritt eller en park som dekker alle kravene en hundeeiere kan ha til en hundepark. 
Etter en rask runde med research oppdaget jeg at det å finne en hundepark er en svært tidkrevende oppgave. Ikke en gang Google klarte å gjøre en god jobb for å løse denne utfordringen. Google viser deg kanskje parkene, men så må man grave dypere og lese vurderinger eller besøke det enkelte nettstedet for å finne relevant informasjon. Ikke en gang da er du garantert å finne det du ser etter. Plutselig har du besøkt 10 forskjellige nettsider uten å ha funnet informasjonen du så etter. 

Utfordring
Hvordan gjøre det enklest mulig for hundeeiere å finne informasjon om hundeparken i nærheten?
Løsning
For å løse denne utfordringen bestemte jeg meg for å lage appen HappyPaw. En app for hundeeiere som alltid er ute etter nye parker å besøke. Målet var å lage en platform hvor man kan samle all nødvendig informasjon som en hundeeier trenger før et besøk til hundeparken. I tillegg skal det være en sosial platform hvor man kan finne andre hundeeiere, poste innlegg og legge igjen anmeldelser. 

Konkurranseanalyse​​​​​​​
Jeg møtte på noen utfordringer når jeg skulle gjennomføre konkurranseanalysen, rett og slett fordi det var utrolig vanskelig å finne noen lignende apper. De fleste var enten alt for gamle og for lengst glemt eller så var de ikke tilgjengelig i Norge. 
Konklusjonen ble derfor at for øyeblikket er det Google som er den største konkurrenten. Og som jeg tidligere nevnte gjør ikke Google en god jobb når det kommer til å løse denne utfordringene. Informasjonen blir for spredt og prosessen blir alt for tidskrevende. 
Dette bekreftet bare nok en gang at det er på tide å lage en tjeneste som skal gjøre hundepark jakten enklere for hundeeiere. 
Forstå brukeren
For å forstå målgruppens behov gjennomfører jeg 4 dybdeintervjuer hvor jeg intervjuet 4 hundeeiere.

Viktige funn
1. 4 av 4 sa seg enig i at de savner en platform for hundeeiere og spesielt en app hvor man kan få en oversikt over hundeparker i nærheten. 
2. 3 av intervjuobjektene som ikke er bosatt i Norge kunne bekrefte at det er en krevende og utfordrende prosess å finne riktig informasjon om hundeparken. 
3. 4 av 4 intervjuobjekter sa seg enig i at en app som HappyPaw ville bli godt tatt i mot av hundeeiere. 

Basert på informasjon som jeg fikk gjennom dybdeintervjuene lagde jeg to personas og en journey map av nåværende situasjon.
Største utfordring er å finne riktig informasjon. Som vi ser på bilde over er det også det som er pain points for målgruppen vår. 
Planlegge
Neste trinn var å sette kunnskapen fra research i bevegelse for å definere appens funksjoner, brukerflyter og utforme prototypen.
Appens funksjoner
1. Finne hundeparker i nærheten
2. Legge igjen anmeldelser om hundeparker
3. Legge hundeparker i favoritter
4. Filtrere sine søk etter egne behov
5. Søke etter andre brukere og hundeparker 
6. Send melding og legge til som venn 
7. Poste innlegg 
8. Like og kommentere på andres innlegg


User Flow
Prototype
Det ble gjennomført fire brukertester med en klikkbar prototype. Det ble ikke oppdaget noen omfattende utfordringer med designet, bare små justeringer som skulle til. 
Til slutt ble det gjennomført 4 brukertester med den ferdige prototypen. I denne omgangen med testing ble det heller ikke funnet noen omfattende utfordringer.
Ferdig resultat

You may also like

Back to Top